duminică, 11 octombrie 2009

Biserica de la Cotroceni are altar, preot şi moaşte


Biserica fostei mănăstiri Cotroceni, demolată de Ceauşescu în 1984 şi refăcută la iniţiativa urmaşilor cantacuzini în 2004, a fost azi, 11 octombrie, resfinţită de Patriarhul Daniel.

Ctitoria lui Şerban Cantacuzino din anul 1679 a fost ridicată pe acelaşi loc şi a primit acum şi altar, câteva din frescele originale şi obiectele necesare cultului, plus un preot slujitor în persoana arhimandritului Irineu Dogaru.

Au fost salvate în 84 câteva fresce, coloane de piatră, pisania, plăcile mormintelor ctitorilor, inclusiv osemintele acestora, şi duse la Biserica Fundenii Doamnei, tot o biserică ridicată de familia Cantacuzino.
Frescele de o frumuseţe deosebită erau realizate într-un curat stil bizantin, de către celebrul Pârvu Mutu, care era pictorul familiei.

La biserica nouă au fost aduse fragmente din moaştele Sfinţilor Serghie şi Vah (în icoană), prăznuiţi la 7 octombrie, şi care sunt ocrotitorii iniţiali ai locaşului de cult. Biserica are ca al doilea hram Adormirea Maicii Domnului (15 august).

Preşedintele Traian Băsescu a fost prezent şi el la slujbă, dăruind bisericii o Evanghelie şi o cruce, gravându-şi şi numele pe clopotul nou, imputândi-i-se gestul drept marketing electoral. Probabil că aşa şi este, dar dacă nu ar fi fost la sfinţirea bisericii din ograda prezidenţială ar fi fost afurisit imediat de gurile rele.

Niciun comentariu: