vineri, 17 octombrie 2014

O cronică de Dan-Liviu Boeriu

                                                     Poeme onorabile   
 
În poezia Danielei Şontică din „Iubita cu nume de profet”, remarcabilă este pendularea între registrele lirice, pe care autoarea o exersează cu o anume detaşare. Din acest motiv, volumul este inegal şi oscilează între poemul vetust-erotic şi experimentul ironiei cu rol de decompresie lirică.

            Întinderea sentimentului care stă la baza poeziilor autoarei este exprimată exhaustiv, prin cuprinderea în perimetrul său a unor elemente de exotism care să-i dea consistenţă. Autoarei nu-i este suficient decorul propriei lumi reale, el trebuie colorat cu detalii livrești, fantastice, istorice sau chiar organice, iar finalul poemului le readuce în matca micului univers domestic, de unde înfloresc toate utopiile: „această iubire mă trece dincolo de Sahara / pe spatele unui crocodil secret şi blând, / mă duce în ţara / visată de fetiţa celor trei zâne cu dantele şi coifuri, / întinde poduri, sârme şi autostrăzi, / îmi povesteşte cum / peste oceane vom călători / ca peste bălţile plânsului, / vom învinge Nilul, / vom lupta cu stihiile, / vom salva bibliotecile de la incendiu. // Din fire de nisip vom face doi tigri / care vor hăitui amintirea, / îşi vor lepăda blănurile la piciorul Olimpului - / acolo ereticii ne-au zărit într-o vară. // De pe strada mea îngustă / această iubire se vede foarte mare.” (p.5)

            „Împoetizarea” de acest fel are în ea ceva patetic şi suportă riscul ca poemele să cadă în desuetudine, frizând derizoriul. Beneficiind de inteligenţă artistică, poeta ştie să evite această capcană printr-un procedeu al dinamitării propriului mesaj liric. Alunecarea previzibilă spre excesul de „frumos” convenţional e atenuată de o curmare ironică a efectului „dulceag” şi „leşinat” al versurilor. Nu de puţine ori, în finalul poeziilor sale Daniela Şontică pare dispusă să îmbrace într-un prozaism arid (dar salvator!) intenţia poetică depăşită, transformând un eventual eşec liric într-o parodie subtilă şi răsturnându-i, astfel, sensurile: „asta caută în palmă, / locul pe unde curgeau altădată florile, / lacrimile, cum le spune de când nu mai vin / la întâlnire, / şi doar s-a îmbrăcat frumuşel astăzi, / s-a pieptănat, / e pregătită de-a binelea, / pândeşte venirea lor, / dar au plecat cu toţii - / unii la cimitir, alţii numai în Spania.” (p.10) Sau: „Nu-mi potolea niciodată coşmarurile, / dar nici nu mă certa că-mi stric vederea / citind poveşti în aura lui plăpândă. / Când în miezul nopţilor nu mai aveam ieşire, / îmi afla un tren / şi mă trimitea bucuros departe, / aşa ajungeam / în cele mai friguroase locuri din lume. // După o vreme / mă întorceam iertătoare / şi purtam capotul roşu de mătase.” (p.53) Şi un al treilea exemplu: „Viermii auriţi din cuvintele lui / ne-au dus în grădinile cu merişori, / înfloriseră în acea dimineaţă / şi luminau tot cartierul, / imensul dormitor supraetajat al tuturor. / Îmbrăţişarea noastră întrecea marginile lumii, / am lăsat în urmă ce ştiam, / mi-am înfipt şi mai adânc rădăcinile, // nu mai eram decât o Semiramidă suspendată / peste o grădină din Drumul Taberei.” (p.56)

            Poezia Danielei Şontică nu are nimic din feminismul agresiv al poetelor generaţiei 2000, care se revendică, de cele mai multe ori, de la lirica „neagră” a Angelei Marinescu ori de la sensibilitatea defensivă a Marianei Marin. Autoarea nu propune o atitudine a unei feminităţi ultragiate şi revanşarde, ci o redescoperire a delicateţii şi a eleganţei originare, capabile – ambele – să cuprindă în manifestarea lor atât speranţa în mântuire, cât şi acceptarea condiţiei fiinţei de lut: „Pentru tine / o să-mi las părul lung / până la gleznele zornăitoare. / După asta o să mă recunoşti / şi după rugăciunile îngropate la rădăcina măceşilor. // Lângă tine voi fi demodată, / îţi voi naşte copii de bronz, / de aur, / de platină, / ei se vor strădui şi vor deveni sfinţi, / ne vor ridica şi pe noi din această vale / unde visăm să ne regăsim într-o zi: // două păpuşi de lut roşu / care se iubesc de la facerea lumii.” (p.12) 

                  Poemele de dragoste din acest volum conţin şi un sâmbure de tragism, iar ipostazele corporalităţii pe care le găsim aici sunt, suprinzător, dovezi ale unei metafizici a iubirii, desprinsă de trup şi aşezată, ca temelie, într-un viitor atemporal. Întâlnirea cu celălalt este nu doar o bucurie a împlinirii sufleteşti, ci şi un bun prilej de „schimb” existenţial, alesul luând locul celui care e gata să-l primească. Metaforele poetei, chiar dacă facile, sunt – în acest caz – valide estetic: „Dacă inima ar fi de carne, / ţi-aş cere să vii cu uneltele potrivite s-o scobeşti, / să-i arunci conţinutul şi să te aşezi acolo, /[...]/ Am locui aşa multă vreme, / am îmbătrâni în ciudata simbioză, / devenind tot mai fericiţi şi mai subţiaţi în dorinţe, /[...]/ iar când ar veni vremea să te nasc după legile tainei, / cu toţii şi-ar duce mâinile la gură, / şi, treziţi din vis, / ne-ar alunga. // Noi, care lăsăm dâre pe fiecare orizont, / i-am ierta, / am coborî din lume / şi am vâsli la nesfârşit / în cutia de argint moale, de forma presupusei inimi.” (p.17) Poate nu întâmplător cea mai reuşită piesă a volumului e şi cea mai densă, comprimând în doar câteva cuvinte întregul proiect estetic al autoarei, ca o concluzie edificatoare: „Îţi dăruiesc venele mele transparente, / varsă-ţi viaţa în ele.” (p.14)

            „Iubita cu nume de profet” are, din păcate, şi destule scăderi: poeme ratate, unde regretabile sunt abundența de locuri comune şi o suspectă lipsă de discernământ în alegerea scenografiei celei mai adecvate. Autoarea pare uneori depăşită de obsesiile proprii şi, căutând să le exprime într-o manieră care i se pare cea mai apropiată de intenţiile ei, ratează întâlnirea cu poezia. Urgenţa mărturiei transformă o potenţială reuşită literară într-un verbiaj monoton, sufocat sub o peltea de metaforizări ieftine şi sugestii stângace: „În timp ce fugeam, / mătasea frigului ne învelea, / avidă ne spunea despre surparea oraşelor / prin care abia trecusem - / şi înţelegeam că întreaga lume cădea în urma noastră. // De-am fi avut loc să alergăm în inelul incandescent / ca-ntr-o pasăre cu braţele întinse / dar aşa, / dacă tu dacă eu...” (p.50)

            Dotată cu sensibilitate şi predispusă la intertextualism, cred că Daniela Şontică are toate şansele unei evoluţii îmbucurătoare. Şi am convingerea că, fără a fi scris un volum ratat, poeta va şti să renunţe în viitor la artificiile şi excesele care îi condamnă „Iubita cu nume de profet” la nivelul unui experiment poetic interesant şi promiţător dar care, deocamdată, rămâne prizonierul unui lirism uşor inactual şi minor.       

Text apărut în revista online Literatura de azi, 14 octombrie 2014.

 

Niciun comentariu: